W jaki sposób dziedziczy się spadek?

Dziedziczenie spadku to proces prawny, który następuje po śmierci osoby (spadkodawcy) i dotyczy przejęcia jej majątku przez inne osoby (spadkobierców). W Polsce proces ten regulowany jest przez kodeks cywilny, który określa zasady dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Sprawdź, w jaki sposób dziedziczy się spadek i kto może pomóc w przypadku, gdy wystąpi jakikolwiek problem. 

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe jest mechanizmem prawnym, który wchodzi w życie, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. To właśnie w takich sytuacjach interweniuje prawo, by ustalić, kto i w jakiej części dziedziczy spadek. W Polsce, zgodnie z kodeksem cywilnym, około 90% wszystkich spraw spadkowych rozstrzyganych jest w ramach dziedziczenia ustawowego, co podkreśla jego istotną rolę w krajowym porządku prawnym.

Dziedziczenie testamentowe

Testament to dokument, w którym spadkodawca określa, jak ma być podzielony jego majątek po śmierci. W Polsce testament może przybierać różne formy, w tym testament odręczny lub notarialny. Testament daje możliwość zmiany standardowej kolejności dziedziczenia ustalonej przez ustawę, co oznacza, że spadkodawca może samodzielnie zdecydować, kto zostanie jego spadkobiercą.

Porównanie dziedziczenia ustawowego i testamentowego

Główna różnica między tymi formami dziedziczenia polega na tym, że dziedziczenie ustawowe stosuje się wówczas, gdy nie ma testamentu lub jest on nieważny, natomiast dziedziczenie testamentowe opiera się na ostatniej woli spadkodawcy. Oba te typy dziedziczenia mogą się przenikać, na przykład gdy testament nie obejmuje całego majątku.

W kodeksie cywilnym szczegółowo określono, kto i w jakiej kolejności ma prawo do dziedziczenia. Dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo – to główne grupy uprawnione do dziedziczenia. W przypadku braku spadkobierców z tych grup, spadek może przypaść dalszym krewnym lub nawet państwu.

Ważne kwestie prawne w sprawie spadków

Zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe mogą rodzić różne kwestie prawne, takie jak konieczność odrzucenia spadku czy spory o ważność testamentu. W takich przypadkach niezbędna może okazać się pomoc adwokata spadkowego, który pomoże rozwiązać wszelkie wątpliwości i konflikty prawne. Sprawdź, w jaki sposób może Ci pomóc – https://haberihaber.pl/sprawy-spadkowe,50,pl.

Rezygnacja ze spadku? To możliwe!

W postępowaniu spadkowym prawo umożliwia zarówno osobie wyznaczonej w testamencie, jak i spadkobiercy ustawowemu, rezygnację z przyjęcia spadku. Decyzja ta często wynika z obciążenia długami majątku spadkowego, co może prowadzić do przejęcia zobowiązań przez spadkobiercę. Ważne jest, aby podkreślić, że rezygnacja z dziedziczenia nie może być dokonywana na rzecz innej osoby i musi zostać formalnie złożona, co oznacza wykonanie oświadczenia w obecności sędziego lub notariusza. Procedura ta może być przeprowadzona zarówno ustnie, jak i na piśmie, jednak wymaga urzędowego poświadczenia podpisu. Należy także zaznaczyć, że akt zrzeczenia się spadku powinien przybrać formę aktu notarialnego, aby był prawnie wiążący. Spadkobierca ma do dyspozycji okres sześciu miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o swoim prawie do spadku, aby podjąć decyzję o jego odrzuceniu. Po upływie tego terminu, spadek zostaje automatycznie przyjęty, co przekłada się na przejęcie zarówno majątku, jak i ewentualnych długów spadkowych.


Dziedziczenie jest kluczowym elementem prawa cywilnego, który ma ogromne znaczenie dla rozdysponowania majątku po śmierci osoby. W Polsce, proces ten jest ściśle regulowany przez kodeks cywilny, który oferuje dwa główne tryby dziedziczenia: ustawowy i testamentowy. Zrozumienie zasad dziedziczenia jest kluczowe dla każdego, kto chce prawidłowo zarządzać swoim majątkiem lub stanąć w obliczu spraw spadkowych. W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy haberihaber.pl.